Търсене в този блог/ Search in this blog

Translate

Jul 19, 2011

Дънки от LIU-JO - Перфектните дънки.../ Jeans from LIU-JO - perfect jeans ...

Докато повечето утвърдени марки държат на 3-4 типа дънки ( за раличните типове фигури ) и само леко ги променят в зависимост от модните тенденции , италиянската марка LIU-JO създава " перфектните дънки " - не просто дънки, които да Ви стават, да са Ви удобни и общо взето да са подходящи за фашата фигура, а дънки, които Ви правят като модели. Вижте фотосесията на Кейт Мос за LIU-JO.


While most established brands held on 3-4 types of jeans (for ralichnite types of figures) and only slightly modify them according to fashion trends, Italian LIU-JO marks a "perfect jeans" - not just jeans that you happen to have you comfortable and generally be appropriate for your figure, instead of those jeans LIU-JO offers jeans that makes you as models. See the photo session of Kate Moss for LIU-JO.

Ако е вярно, че камерата добавя някой и друг килограм и въпреки това, ако облечена в тези дънки, всяка жена изглежда, дори на половина толкова добре колкото Кейт Мос, то тогава тези дънки наистина могат да бъдат наречени "перфектни". 

If it is true that the camera adds another kilogram and even, if wearing these jeans every woman look even half as good as Kate Moss, then these jeans can really be called "perfect."

No comments: