Търсене в този блог/ Search in this blog

Translate

Jul 18, 2011

Напоследък всички са "зен" - е всички освен мен - лудостта и спокойствието нямат много общо... но стига за мен запознайте със ZENZEN е нов, свеж и нестандартен аромат във варианти както за мъже така и за жени ( като дамските са по-скоро лимитирани колекции )от Shiseido.Аз си избрах да Ви покажа дамски аромат на Shiseido от лимитирана лятна колекция - voala...

PS: До всички луди и по-луди не мога да гарантирам, че този парфюм ще Ви донесе спокойствито известно още като зен, но все пак може да опитате :) :) :)


ZEN is a new, fresh and unusual flavor in versions for both men and women (as women's scents are rather limited collections) by Shiseido. I chose to show you women's fragrance from Shiseido of limited summer collection - voala ...

PS: To all crazy and mad I can not guarantee that this fragrance will bring you peace known as Zen, but you can try :):):)

No comments: