Търсене в този блог/ Search in this blog

Translate

Jul 21, 2011

Сватбени рокли ( булчински рокли ) / Wedding dresses
Дизайнер на роклите е София Толи.

Wedding dresses designer is Sophia Tolli.

Дизайнер на тези модели рокли е Джим Хелм.

Designer of the dresses is Jim Hjelm.


Дизайнер: Ели Сааб
Designer: Elie Saab

Дизайнер: Зухaир Мурад
Designer: Zuhair Murad

Сватбени рокли от Ривини.
Wedding dresses by Rivini.

No comments: